مخازن (مواد اولیه ،‌ مواد آسیاب شده)

مخازن (مواد اولیه ،‌ مواد آسیاب شده) مخازن (مواد اولیه ،‌ مواد آسیاب شده) مخازن (مواد اولیه ،‌ مواد آسیاب شده) مخازن (مواد اولیه ،‌ مواد آسیاب شده)

مخازن (مواد اولیه ،‌ مواد آسیاب شده)

مخزن ها در مدل های و ابعاد مختلف برای ذخیره مواد اولیه در ابتدای خط آسیاب و ذخیره و تخلیه مواد و محصول نهایی استفاده میشوند. مخازن اولیه با توجه به نوع ماده دارای فیدرهای مختلف هستند که تنظیم مقدار بار خروجی از مخزن را انجام می دهند. مخازن نهایی دارای شیر تخلیه (الکترونیکی یا مکانیکی) برای تخلیه محصول هستند. این مخازن به صورتی طراحی و ساخته می شوند که به راحتی شستشو و ضد عفونی گردند.

 

کلیدواژه خود را وارد کنید