آسیاب های کوچک کارگاهی

آسیاب های کوچک کارگاهی آسیاب های کوچک کارگاهی آسیاب های کوچک کارگاهی آسیاب های کوچک کارگاهی آسیاب های کوچک کارگاهی آسیاب های کوچک کارگاهی

آسیاب های کوچک کارگاهی

آسیاب های کوچک کارگاهی به دلیل ابعاد کوچک ، برق مصرفی ، کاربری آسان، صدا و لرزش کم و قابلیت تمیزشدن سریع ، متناسب با کار در واحدهای کوچک تولیدی(صنایع غذایی ، دارویی ، شیمیایی)عطاری ها ، قنادی ها ، واحدهای تولید نان کامل سنتی ، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و ….. طراحی و ساخته می شوند .
در این آسیابها تنظیم بار ورودی به دستگاه و همچنین جمع آوری مواد آسیاب شده (خروجی آسیاب ) غیراتوماتیک بوده و توسط کاربر دستگاه وبه کمک برخی از تجهیزات نصب شده بر روی دستگاه انجام میشود.
ابتدا مواد درقسمت مخزن دستگاه ریخته می شود سپس با توجه به نوع ماده و راندمان دستگاه و همچنین مقدار نرمی نهایی مورد نظر، دریچه ورود بار که بصورت دستی تنظیم می شود باز شده ومواد به قسمت آسیاب وارد میشود .
پس از آسیاب شدن ، مواد به همراه هوایی که دستگاه برای خنک نگه داشتن مواد در هنگام آسیاب شدن تولید می کند ، از دریچه خروجی دستگاه خارج می شود . برای جدا سازی هوا ومواد از میکروفیلترهایی که برروی دریچه خروجی نصب می شود استفاده می شود .
درمیکروفیلترها مواد آسیاب شده از هوا جدا شده و هوای بدون گرد و غبار از آن خارج می شود . که پس از هر بار پر شدن باید تخلیه شوند.

pro essay writer

کلیدواژه خود را وارد کنید