آسیاب های صنعتی

آسیاب های صنعتی آسیاب های صنعتی

آسیاب های صنعتی

این سیستم ها با قابلیت های فراوان خود ، هماهنگ با انواع خطوط تولید ، طراحی و ساخته می شوند و توانایی های بسیاری برای آسیاب کردن مواد حساس به حرارت و مواد با چربی ، رطوبت و سختی بالا دارند . مجموعه قطعات کامل این سیستم ، کاربری آسانی را بوجود می آورند که وابستگی بسیار کمی به نیروی انسانی دارند وتمامی مراحل ، قابلیت تنظیم دقیق ، کنترل و بازرسی را دارند . در این آسیابها انتقال و تنظیم بار ورودی به آسیاب بصورت مکانیزه انجام می شود و مواد پس از آسیاب شدن با عبور از سیکلون و فیلتراسیون کامل در مخازن ذخیره شده وبوسیله شیر تخلیه دستی و یا اتوماتیک (شیر برقی ) تخلیه وآماده استفاده می باشد. در این سیستم ها با استفاده از سیکلون ، مخزن و فیلتراسیون پیوسته می توان بطورمداوم و بدون خاموش کردن دستگاه آسیاب به کار ادامه داد. انتقال دهنده ها ، مخازن و سیکلونها به نحوی طراحی شده اند که قابلیت جدا شدن و شستشوی کامل را داشته باشند. فیلترها به دلیل تخلیه بار در پشت آنها ( فیلترهای برون ریز ) نیازی به تمیز شدن در کوتاه مدت را ندارند. انتقال دهنده ها با قابلیت تنظیم سرعت ، این امکان را فراهم می کنند تا بر اساس راندمان دستگاه و نوع مواد ، میزان بار ورودی به آسیاب را تنظیم کرده و دستگاه آسیاب با خاموشی وفشار حاصل از اضافه بار ورودی مواجه نشود. روند کار در این سیستم ها بصورت خلاصه به شرح زیر است : مواد در مخازن اولیه ریخته شده و بوسیله انتقال دهنده ها ، به سمت دستگاه آسیاب هدایت می شوند . پس ازمرحله آسیاب شدن ، مواد آسیاب شده دوباره بوسیله انتقال دهنده ها به سمت سیکلون برده می شوند . در سیکلون مواد آسیاب شده از هوا جدا شده و به مخازن نهایی هدایت شده ویا تخلیه می شوند و هوای بدون گرد و غبار از سیکلون خارج می شود . مخازن نهایی و سیکلون ها دارای شیرهای تخلیه ( مکانیکی یا الکترونیکی ) جهت تخلیه محصول نهایی هستند .

Vor hausarbeit-agentur.com 30 jahren wurden in haschischsorten also ähnlich hohe thc-gehalte vorgefunden wie in den letzten zehn jahren.

کلیدواژه خود را وارد کنید