انتقال دهنده

انتقال دهنده (ماردون ،‌پتو ماتیک ، تسمه ای)

انتقال دهنده (ماردون ،‌پتو ماتیک ، تسمه ای)

این محصولات جهت انتقال مواد اولیه به آسیاب به مقدار مناسب و همچنین انتقال مواد آسیاب شده به مخازن و سیکلون استفاده می شوند. انتقال دهنده ها با توجه به نوع مواد و جایگاه قرار گیری در خط تولید به روشهای مختلف ساخته می شوند

خواندن ادامه

کلیدواژه خود را وارد کنید